രക്തം ശരീരത്തില്‍ കട്ട പിടിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഹിമോഫീലിയ. നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടറുകള്‍ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പന്ത്രണ്ടില്‍ എട്ട്, ഒമ്പത് എന്നിവയില്‍ ഒന്ന് ഇല്ലാതാവുകയോ കുറച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത്. അല്‍പം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നം തന്നെയാണ് ഇതെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം വേണ്ട. ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ജനിതക വൈകല്യമാണ്. ഇത്തരം രോഗികളുടെ ശരീരം എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയോ മുട്ടുകയോ ചെയ്താല്‍ രക്തം കട്ടപിടിക്കാന്‍ താമസമുണ്ടാവുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിന്റെ അത്രയും ഭാഗം മുഴച്ച് നീര് വെച്ചതു പോലെ ആവുന്നു.

ഇനി അഥവാ രക്തസ്രാവമുണ്ടായാല്‍ അത് പലപ്പോഴും നിലക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്കു അധിക രക്തസ്രാവത്തിലേക്കും നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫാക്ടറിന്റെ അഭാവമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കി അത് കുത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിലും ഇത് പൂര്‍ണമായും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാന്‍ കഴിയുന്ന രോഗമല്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോവാം.


ലക്ഷണങ്ങള്‍
ഹിമോഫീലിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നല്‍കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് കുട്ടികളില്‍ വളരെയധികം ഗുരുതര അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.


മൂത്രത്തില്‍ രക്തം
മൂത്രത്തില്‍ രക്തം കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ അത് പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലാണ് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഹിമോഫീലിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.


രക്തസ്രാവം
ബാഹ്യമോ ആന്തരികമോ ആയ രക്തസ്രാവമാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം. പലപ്പോഴും കാല്‍മുട്ടുകളിലാണ് ഇത്തരം രക്തസ്രാവം വളരെയധികം കൂടുതല്‍ കാണപ്പെടുന്നത്. തലച്ചോറിനുള്ളിലെ രക്തസ്രാവം ആണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.


കാഴ്ചശക്തിയുടെ പ്രശ്‌നം
കാഴ്ചശക്തിയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം പലപ്പോഴും വസ്തുക്കള്‍ ഇരട്ടിച്ച് കാണുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. രക്ഷിതാക്കള്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം.


തലചുറ്റല്‍
ഇടക്കിടെയുണ്ടാവുന്ന തലചുറ്റല്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഫലവും പലപ്പോഴും ഹിമോഫീലിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പാരമ്പര്യമായി ഇതുള്ളവരില്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ അത് കൂടുതല്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും മസ്തിഷ്‌കത്തില്‍ രക്തസ്രാവം ഉണ്ട് എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.


അമിത ദേഷ്യം
അമിത ദേഷ്യമാണ് മറ്റൊന്ന്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യാണ്. പൂര്‍ണമായും ഉറക്കമില്ലാത്ത് അവസ്ഥ, വിഭ്രാന്തി എന്നിവയുള്ളതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ അല്‍പം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് അന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.


ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്ഹിമോഫീലിയ ഉള്ളവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ഇത് പല വിധത്തിലാണ് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.


അധികം പരുക്ക് പറ്റാതെ
ഹിമോഫീലിയ രോഗികള്‍ ശരീരത്തില്‍ അധികം പരുക്കേല്‍ക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ചെറിയ പരുക്ക് പോലും പലപ്പോഴും ഇവരെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് അത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു.


വിശ്രമം അത്യാവശ്യം
എപ്പോഴും വിശ്രമിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ അത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ചെറിയ അടി പോലും പലപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം.വേദന സംഹാരികള്‍ വേണ്ട
ഒരു കാരണവശാലും വേദന സംഹാരികളും ആസ്പിരിന്‍ പോലുള്ള മരുന്നകളും കഴിക്കരുത്. ഇത് പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുറിവ്, പരിക്ക്, മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവക്കുള്ള മരുന്നുകളും ഒരു കാരണവശാലും കഴിക്കരുത്. ഇതും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നു.


പുരുഷന്‍മാരില്‍ കൂടുതല്‍
സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ പുരുഷന്‍മാരിലാണ് ഈ അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും കണ്ടെത്താന്‍ വൈകുന്നത് കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

source : malayalam.boldsky.com