രാത്രിയില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് മൂത്രശങ്ക ഉണ്ടുവുന്നുണ്ടോ, എന്നാല്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പല വിധത്തിലാണ് ആരോഗ്യത്തിന് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇടക്കിടെയുള്ള മൂത്രശങ്ക പലരുടേയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം വേണ്ട. എല്ലാവരും കിടക്കും മുന്‍പ് മൂത്രമൊഴിച്ച് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും ഇതിന് ശേഷവും പലപ്പോഴും ഇടക്കിടക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേല്‍ക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ പല രോഗങ്ങളുടേയും ലക്ഷണമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.


ഇതിനെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നാണ് പലരും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നില്‍ ഏറ്റവും കൂടിയ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടക്കിടെയുള്ള മൂത്ര ശങ്കക്ക് പിന്നില്‍ ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഒരു വലിയ കാരണമാണ് എന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മുന്‍പ് ചില കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കാം.

ഇടക്കിടെയുള്ള മൂത്രശങ്ക

ഇടക്കിടെയുള്ള മൂത്രശങ്ക പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്. പലരും ഇടക്കിടക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ വേണ്ടി എഴുന്നേല്‍ക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ടോ? എന്നാല്‍ നിങ്ങളില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഉടനേ തന്നെ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്.

ഉറക്കത്തിന്റെ വ്യതിയാനം

ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം അവസ്ഥകളില്‍ പല വിധത്തിലുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം അവസ്ഥകളും ഒരു കാരണം കൊണ്ടും അവഗണിക്കരുത്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മുന്‍പ് അതിനെല്ലാം കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥകളെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.

രാത്രിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം

രാത്രിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂത്രശങ്ക വളരെ കൂടുതലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകളില്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകളില്‍ പല വിധത്തില്‍ ചികിത്സ അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന ഒന്നാണ്. രാത്രികളിലെ മൂത്രശങ്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എട്ട് മണിക്കൂറിനിടയില്‍ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കുന്നവര്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധ കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.


നൊക്ടറിയ

ഇത്തരത്തില്‍ ഇടക്കിടക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണെങ്കില്‍ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നൊക്ടറിയ എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിന്റെ പേര്. രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ കിടന്നാല്‍ മൂന്നില്‍ കൂടുതല്‍ തവണ മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ എഴുന്നേറ്റാല്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മുന്‍പ് ഇത് ഹൈപ്പര്‍ടെന്‍ഷന്റെ കാരണമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങള്‍

എന്നാല്‍ ഇത് നിങ്ങളില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഉയരത്തിലാണ് എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ അത്യാവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാതെ ഹൈപ്പര്‍ ടെന്‍ഷന്‍ ലക്ഷണങ്ങള്‍ നിരവധിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്ന് നോക്കാം. ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ശക്തമായ തലവേദന

ശക്തമായ തലവേദന പോലുള്ള അവസ്ഥകള്‍ പല വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നില്‍ നിരവധി കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ അത് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തമായ തലവേദന വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവ്

കണ്ണിന് കാഴ്ചക്കുറവ് ആണ് പലപ്പോഴും ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് മുന്‍പ് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇത് പല വിധത്തില്‍ പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം.

നെഞ്ച് വേദന

നെഞ്ച് വേദന പോലുള്ള അവസ്ഥകള്‍ പല വിധത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം എന്ന് അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകള്‍ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കരുത്. അത് കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങള്‍ എത്താതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം.source : malayalam.boldsky.com