ചെറുപയര്‍ മുളപ്പിച്ചു കഴിയ്ക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമാണെന്ന് പൊതുവേ പറയും. എന്നാല്‍ കറി വച്ചു കഴിയ്ക്കുന്നതും മുളപ്പിച്ചു കഴിയ്ക്കുന്നതും രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ഇവ രണ്ടും പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലുമാണ്.

പയര്‍ മുളപ്പിയ്ക്കുമ്പോള്‍

പയര്‍ മുളപ്പിയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഇതിലെ ആന്റിഓക്‌സിഡന്റുകള്‍ ആറിരട്ടി വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും. ഇതോടെ ക്യാന്‍സര് അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങള്‍ തടയാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും.


എന്നാല്‍ കറി വച്ചു കഴിയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ചെറുപയറിന്റെ അളവില്‍ പ്രോട്ടീനുകളോ അയേണോ ഫോളിക് ആസിഡോ ധാതുക്കളോ ഇതില്‍ ഇല്ല. ഇവ വലിച്ചെടുത്താണ് ഇവ മുളയ്ക്കുന്നത്. അതായത് മുളപ്പിച്ച പയര്‍ ആരോഗ്യകരമെന്നു പറയുന്നത് ചില രീതികളിലൂടെയാണ്. അയേണ്‍, പ്രോട്ടീന്‍ പോലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ചെറുപയര്‍ കഴിയ്ക്കുന്നതെങ്കില്‍ ഇത് കറി വച്ചു കഴിയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതു പോലെ ഇതിലെ പ്രോട്ടീന്‍ മുളപ്പിയ്ക്കുമ്പോള്‍ കുറയുന്നതിനാല്‍ തടി കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് വേവിച്ചു കഴിയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു വേണം, പറയാന്‍.