പലരുടേയും സംശയമാണ് ഒരു അറ്റാക്കിന് ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധം തുടരാൻ കഴിയുമോ എന്നത്.ഈ സംശയങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടിക്കായി ഈ വീഡിയോ കാണുക.